Our Blog

Hej på Er

Under vintern och våren har det varit planeringsarbete för den tänkta kablingen mellan fördelningsstationerna Huaröd och Önneköp.
Vi har inte oväntat haft en del bekymmer både markägarmässigt att nå markägare men också bygglovsmässigt. Alla dessa hinder verkar nu vara överstökade och vi kommer med full kraft försöka genomföra alla 4 kablinsetapperna ned till Önneköp. Allt för att säkra detta området så mycket som möjligt.

Samtidigt tas stora delar av 10 kV nätet med längs denna sträckan. Detta kommer innebära en del kortare aviserade avbrott för kunderna läns med denna vägen.

Det är också vår förhoppning att vi ska kunna fortsätta arbetena med kablingar in mot Önneköp under 2016. Detta ligger just nu inne för verkställandebeslut att starta den fältmässiga planeringen.

2015-08-27

Ronny Svensson
E.On

anita-ullmann

So, what do you think ?