Vi har haft två möten/studiebesök 1- Torna Hällestad: Tillsammans med andra lanthandlare för att prata hur man kan samarbeta på regional nivå för att påverka stora leverantörer. Detta kommer att leda till ett Leaderprojekt med början nästa år tillsammans. 2-Röstånga: Samtal med Nils Phillips från Centrum för Publikt Entreprenörskap samt besök på dom olika fastigheter/lokaler

Read more…

Projektet går ut på att utveckla den lokala lanthandeln i Önneköp till en komplett servicepunkt. Genom stöd av byborna och bygden vill vi skapa en driftform som gör att butiken blir hållbar miljömässigt, ekonomiskt och tidsmässigt, med fokus på utveckling av service, lokalproducerat och ekologiskt. Vi planerar inför detta göra en förstudie för att utforska

Read more…

Snöovädren och stormarna avlöser varandra. Har tyvärr åter igen gett en hel del strömavbrott.  Glädjande nog så har den matande 20 kV ledningen från den nya Maltesholmsstationen fungerat och nu harr vi en matning ned till Önneköps stationen som känns stabil.  Eftersom stormen kom så hann vi tyvärr inte få avbrott för att lägga in

Read more…

Lördagen den 5 december Julgranshuggning kl 11.00 – 13.00 Kom till Farhults bymosse mellan kl 11 och 13 och hugg din julgran för 100 kr. Mosseföreningen bjuder på glögg och grillen kommer att vara tänd. Ta med korv och såg! Från Långaröds kyrka ta vägen mot Vallarum. Ingång till mossen efter 2 km – se skylt. Önneköps

Read more…

Hej på Er Under vintern och våren har det varit planeringsarbete för den tänkta kablingen mellan fördelningsstationerna Huaröd och Önneköp. Vi har inte oväntat haft en del bekymmer både markägarmässigt att nå markägare men också bygglovsmässigt. Alla dessa hinder verkar nu vara överstökade och vi kommer med full kraft försöka genomföra alla 4 kablinsetapperna ned

Read more…

Torsdag den 21 maj kl. 18.00 Familjekväll på Björkvallen (Önneköps idrottsplats) Kvällen bjuder på ”prova-på-aktiviteter”, tipsrunda, utmaningar, glass till alla barn och trevlig samvaro. Ta med fikakorg. Grillar finns. Arrangörer: Skolsamverkansprojketet mellan ÖIF och Långaröds skola samt Önneköps Byaförening.

Hej på Er Station Maltesholm har nu varit i drift ett par veckor och onsdagen den 8 April  alt torsdagen den 9 April  2015 är det dags att koppla in kabeln mellan Maltesholm och Huaröd (fortsätter sedan i linje från Huaröd till Önneköp). Vi kan som vi tidigare också informerat om konstatera att den fältmässiga

Read more…