Brev angående Önnebo

Önneköps Byaförening, c/o Sara Jönsson, Brägnahult 8372, 242 96 Hörby,
sjredovisning@gmail.com, 076 – 051 87 94

Hörby kommun
Eva Klang Vänerklint
242 80 Hörby
​​​​​2017-09-11

Önneköp, Önnebo

Vi skriver till dig med anledning av en möjlig nedläggning av äldreboendet Önnebo.
Boendet utgör en viktig och central del i vår by och har i alla år uppskattats av de som har bott där samt av deras anhöriga och besökare. Den goda stämningen som härleds av småskaligheten och den lokala anknytningen är ett kännetecken för detta äldreboende. Önnebo är dessutom den största arbetsgivaren i vårt närområde och har alltid varit av stor betydelse för andra lokala aktörer som bageriet och lanthandeln.
Önneköp behöver förskola, skola, affärer men även ett äldreboende om vi ska kunna förbli en attraktiv plats inom Hörby kommun; en ort där människor vill leva och arbeta och dit man vill flytta – och bli gammal.
Som vi har förstått har Hörby kommun ett avtal med fastighetsbolaget som äger lokalen som sträcker sig över de kommande två åren. Det känns ekonomiskt oförsvarbart att låta boendet stå oanvänt medan man betalar hyra för det.
Oss veterligen är det ont om platser på äldreboenden i hela kommunen och väntetider förekommer som är betydligt längre än tre månader. Att i detta läge förvärra situationen genom en omplacering av nio personer som idag har en plats där de dessutom är väl omhändertagna känns minst sagt kontraproduktivt.
Vi skulle tvärtom vilja förespråka en utbyggnad av Önnebo, inte minst för att anpassa sig till den demografiska utvecklingen som kommer att kräva fler platser än de som tillhandahålls idag.
Självklart och inte minst gäller våra farhågor även de som idag bor på Önnebo – vi är väldigt oroliga vad gäller effekterna på de boende som vistas där aktuellt ifall de skulle tvångsförflyttas.
Vi vill väldigt gärna och inom snar tid få till stånd ett personligt möte med dig, Eva för att kunna diskutera den uppkomna situationen och fundera på möjliga lösningar som gynnar alla inblandade.
Hör gärna av dig till Sara Jönsson på 076 – 051 87 94, tack.
Vänligen
Önneköps Byaförening
Sara Jönsson, Anita Ullmann och Arnold Wernersson