Byaföreningen

Önneköps Byaförening är en ideell förening för hela Långaröds socken. Föreningen är politiskt och religiöst obunden och dess syfte är att främja medlemmarnas intresse.

Vill du bli medlem i föreningen kostar detta 50 kr för ett år och medlemsskap kan lösas på Önneköps Livs, Önneköps Bageri eller av någon i styrelsen. Du kan också sätta in pengar på BG 5600-4559 och lämna ditt namn, adress och telefonnummer som referens i meddelandefältet.

Organisatoriskt är föreningens verksamhet indelad i sektioner, en för varje verksamhetsgren. På så sett kan den som vill odla sitt intresse ansluta sig till befintlig sektion eller övertyga styrelsen att en ny behöver bildas. Sektionerna har eget ekonomiansvar.

Allt arbete för föreningen utförs ideellt av medlemmarna.
Förutom de löpande verksamheterna anordnar föreningen genom sin festkommitté årligen valborgsmässobål, svenska flaggans dag, midsommarfest och julmarknad.

Sedan föreningen bildades i mars 1988 har styrelsen eller i något fall aktuell sektion lämnat förslag till:
- Gatunamn i Önneköp
- Gång- och cykelbana Önneköp – Långaröd
- Övergångsställe

Deltagit i genomförandet av:
- Grannsamverkan mot brott
- Kyrksöndag/ hemvändardagar
- Olika kurser

Förhandlingar har även förts i ett flertal frågor med bl a Hörby Kommun, Vägverket m fl.

Önneköps Byaförenings drogpolicy och handlingsplan
Byaföreningen har även en drogpolicy, vilken fastställdes på styrelsemötet 2005-12-06. Ladda ner som pdf-fil här>>

Läs mera om Byaföreningens historik här>>