Historik

Önneköps Byaförening bildades i mars månad 1988. Föreningen är politiskt och religiöst obunden och dess syfte är att främja medlemmarnas intresse.

Sedan den första styrelsen valts, med Arne Blohmé som ordförande, började arbetet med ta in förslag på aktiviteter, anläggningar eller projekt som var möjliga att genomföra.

Redan 1989 kunde föreningens första större anläggning invigas. Det var tennisbanan som i föreningens regi byggts invid idrottsplatsen. Här spelas årligen Önneköps Open, en tennisturnering för i huvudsak lokala förmågor. Samma år utkom första numret av föreningens tidning, Byanytt. Alltsedan dess har den utkommit med ca fyra nummer per år. Även en studiecirkel med mål att kartlägga områdets byar och dess historia startades. Inom ramen för denna har även kartor och skyltar utvisande fornminnen och sevärdheter iordningställts.

Efter några års andhämtning för att stabilisera och stärka de igångsatta verksamheterna var det 1995 dags för nästa stora investering, nämligen inköpet av Bergqvists lanthandel. Här inreddes efterhand, med befintlig inredning och lager som grund, ett lanthandelsmuseum. Besöksfrekvensen har de senaste åren legat på strax under 1000 personer. Fastig-hetens källare grävdes ut och här kunde en samlingslokal invigas till julmarknaden 1996. Den hålls öppen alla fredagskvällar året runt med servering av öl, kaffe mm för föreningens medlemmar. Trubadurkvällar anordnas och en större årsfest med kända artister avhålls. Något senare startades ”ungdomskvällarna”, en kvällsaktivitet för tonåringar.

Från år 2003 har Byaföreningen hyrt samlingssalen i gamla missionshuset. Hit flyttades ungdomskvällarna efter att lokalerna fräschats upp. En till två gånger i veckan drivs i samma lokaler fritidsverksamhet för skollediga ungdomar. Numera bedrivs verksamheten i stora salen under pensionärslägenheterna.