Snöovädren och stormarna avlöser varandra. Har tyvärr åter igen gett en hel del strömavbrott.  Glädjande nog så har den matande 20 kV ledningen från den nya Maltesholmsstationen fungerat och nu harr vi en matning ned till Önneköps stationen som känns stabil.  Eftersom stormen kom så hann vi tyvärr inte få avbrott för att lägga in

Read more…

Hej på Er Under vintern och våren har det varit planeringsarbete för den tänkta kablingen mellan fördelningsstationerna Huaröd och Önneköp. Vi har inte oväntat haft en del bekymmer både markägarmässigt att nå markägare men också bygglovsmässigt. Alla dessa hinder verkar nu vara överstökade och vi kommer med full kraft försöka genomföra alla 4 kablinsetapperna ned

Read more…

Hej på Er Station Maltesholm har nu varit i drift ett par veckor och onsdagen den 8 April  alt torsdagen den 9 April  2015 är det dags att koppla in kabeln mellan Maltesholm och Huaröd (fortsätter sedan i linje från Huaröd till Önneköp). Vi kan som vi tidigare också informerat om konstatera att den fältmässiga

Read more…