Projektet går ut på att utveckla den lokala lanthandeln i Önneköp till en komplett servicepunkt. Genom stöd av byborna och bygden vill vi skapa en driftform som gör att butiken blir hållbar miljömässigt, ekonomiskt och tidsmässigt, med fokus på utveckling av service, lokalproducerat och ekologiskt. Vi planerar inför detta göra en förstudie för att utforska

Read more…

Lördagen den 5 december Julgranshuggning kl 11.00 – 13.00 Kom till Farhults bymosse mellan kl 11 och 13 och hugg din julgran för 100 kr. Mosseföreningen bjuder på glögg och grillen kommer att vara tänd. Ta med korv och såg! Från Långaröds kyrka ta vägen mot Vallarum. Ingång till mossen efter 2 km – se skylt. Önneköps

Read more…

Torsdag den 21 maj kl. 18.00 Familjekväll på Björkvallen (Önneköps idrottsplats) Kvällen bjuder på ”prova-på-aktiviteter”, tipsrunda, utmaningar, glass till alla barn och trevlig samvaro. Ta med fikakorg. Grillar finns. Arrangörer: Skolsamverkansprojketet mellan ÖIF och Långaröds skola samt Önneköps Byaförening.