Our Blog

Snöovädren och stormarna avlöser varandra. Har tyvärr åter igen gett en hel del strömavbrott.  Glädjande nog så har den matande 20 kV ledningen från den nya Maltesholmsstationen fungerat och nu harr vi en matning ned till Önneköps stationen som känns stabil.  Eftersom stormen kom så hann vi tyvärr inte få avbrott för att lägga in den nya kabeln som ska mata transformatorstationen i Önneköp, men det kommer ske efter helgerna.  Även stationerna som ligger mellan Huaröd och Önneköp kommer kopplats in så snart alla arbetena är klara dessa.

Sedan har vi glädjande nog också beslut på dom 2 nästa projekten från Önneköp och väster ut.  Dessa är beställda och en beredare kommer som innan ta kontakt med alla markägare och tillse att erforderliga tillstånd erhålles. Planen är att dessa båda projekten ska vara klara under 2016.

Jag bifogar kopia på planen som med rött markerat dels etapperna öster ut som ska göras vid under våren, dels den delen väster om Önneköp som planeras vara klart under 2016.

Vad som sedan kommer efter detta är just nu oklart.  Som vanligt och som jag beskrev på mötet prioriterar vi hela tiden mellan olika projekt, men med tanke på att Ni åter igen haft en hel del störningar så lär det göras mer i Ert område.

Med detta mail vill jag tacka Er alla för den förståelse och tålamod som Ni haft för Era strömavbrott, samtidigt som jag nu överlämnar mina uppgifter till min efterträdare från 1 januari 2016.

Vill samtidigt passa på att önska Er alla en riktigt god jul och en riktigt gott nytt år.

//  Ronny Svensson

Ladda ner pdf här>>

eon

 

anita-ullmann

So, what do you think ?