Leaderprojekt

Vi är glada att meddela att Byaföreningen har beviljats 425 247 kr från Leader och MittSkåne Utveckling till ett projekt som kallas för Marknadsplatsen Önneköp.

Marknadsplatsen Önneköp – Är en förstudie som skall ge ett underlag för utveckling av servicepunkt, sociala funktioner av en lanthandel samt undersöka om intresse för skapande av ett utvecklingsbolag.

Projektet kommer att drivas av Önneköps Byaföreningen och projektledaren är Carolina Castillo.
Mitt Skåne Utveckling arbetar med lokalt ledd utveckling genom leader metoden med stöd från de europeiska struktur och investeringsfonderna och beviljar projektmedel till föreningar, företag och offentliga organisationer.

Här kan du läsa den lokala ekonomiska analysen för Långaröds socken>>

Senaste nytt från september 2019 kan du läsa här>>

Vill du läsa mera kan du göra det här>>