EON

Här kan ni del av E.On:s information om deras framtida planer för en förbättrad elförsörjning i vårt område. Informationen uppdateras efterhand här>>

Vi har dessutom kommit överens med E.On att vi från Byaföreningens sida ställer upp att samla in information över pågående störningar och avbrott som vi rapporterar in till dem en gång i månaden. Ni kan meddela oss störningar här>>

Observera dock att detta endast sker för att kunna få en bättre helhetssyn och att vi inte är involverade att lösa aktuella driftstörningar.