Our Blog

Vi har haft två möten/studiebesök

1- Torna Hällestad: Tillsammans med andra lanthandlare för att prata hur man kan samarbeta på regional nivå för att påverka stora leverantörer. Detta kommer att leda till ett Leaderprojekt med början nästa år tillsammans.

2-Röstånga: Samtal med Nils Phillips från Centrum för Publikt Entreprenörskap samt besök på dom olika fastigheter/lokaler som Röstånga Tillsammans äger och driver. Inblick i "Röstångamodellen" med ägandeform och svb Bolag.

Träffar och Möten

Vi har haft 8 möten för att prata om organisation, samägande, ägandeform och kooperativ.

Vi har haft 3 träffar:

1-Inspirationsmöte i Eslöv Kreativa Krafter möts i Mittskåne.

2-Möte i Askeröd Kreativ Aktörsträff "Hur arbetar vi kreativt för hållbara byar?"

3-Möte med Coompanion: inblick i kooperativ, historia i svensk kooperativism, former av kooperativ.

Utbildningar

Utbildning i Sociokrati, Holma Folkhögskola: Sociokrati är ett verktyg för organisation och beslutsfattande. Det är en metod som bygger på att så demokratiskt som möjligt ta beslut och arbeta. Informationsflödet är konstant och man undviker ledartyper eller andra roller som man lätt fastnar i under föreningsorganisationer.

Sammarbeten

Vi kommer att delta i ett utvecklingsprojekt tillsammans med 5 andra byar som heter Tillgång till tillgångarna.Projekt Tillgång till Tillgångarna vill under 2019 stödja fem lokala föreningar eller utvecklingsgrupper i MittSkåne - att utifrån ett lokalt finansieringsperspektiv inspirera till att utveckla lokal verksamheter, eller stödja initiativ och verksamheter som bidrar till lokalsamhället till att bli mer hållbara.

Vi kommer att bli värdar för ett stormöte i maj 2019 i Önneköp där vi pratar om Finansiering och samverkan (projekt, partnerskap, avtal)Partnerskap, samverkan inom byn eller med andra (kommun, näringsliv, regionen).

Organisation

Vi har konstituerat en förening för Hållbar Landsbygdsutveckling: Levande Önneköp, som från och med nu kommer att vara den juridiska paraplyn under vilken vi kommer att driva projektet vidare.

Lokal Ekonomisk Analys

Är beställd och kommer att börja arbetas fram under nästa år.

anita-ullmann

So, what do you think ?