Backstuga

Backstuga - Önneköp

Detta var den sist bebodda backstugan i byn. Omkring sekelskiftet bodde Ola Hemberg här.

Exif_JPEG_PICTURE

Bild Eva Grip