Brydestuga

Brydestuga

Brydestugor användes vid beredning av lin. Skörden av linet skedde genom ryckning för att inget av lintågen skulle gå förlorat. Linet torkades sedan i små knippen och när det var torrt repades frökapslarna av. Nästa steg var rötningen, varefter linet torkades i brydestugan. Den varma linhalmen bråkades först, sedan skäktades och häklades den. Brydestugorna låg alltid långt ifrån byn med tanke på eldfaran. Man eldade i brydestugan dygnet runt under linberedningen och detta sköttes ofta av någon äldre kvinna från byn.

Exif_JPEG_PICTURE

Bild Eva Grip