Fjällmossen

Fjällmossen

Mossen har en areal av 787 tunnland och är Skånes högst belägna mosse, 182,2 möh. Fjällmossen är Skandinaviens sydligaste (växande) högmosse och området har sedan fornminnes tider varit boplats, vilket inte minst de gamla ortsnamnen visar, så som exempelvis Buus, som betyder boplats; Viggarum, som betyder öppen plats eller rödja i skog samt Brännestad som också anses vara ett gammalt bebyggelsenamn.

De högryggade åkrarna, som härstammar från bronsåldern och är de bäst bevarade i vårt land, tyder också på detta.

På Fjällmossen finns det också ett rikt fågelliv med rariteter som häckande varfågel. Mossen är också en betydande spelplats för orre.

Exif_JPEG_PICTURE R0013196Fjallmosse_2

Bilder Eva Grip