Malt-torka

Malt-torka

Malt användes vid öltillverkning. Man lade kornkärnorna i ett träkar med vatten varefter detta fick stå i solen eller vid någon annan värmekälla tills kornet började språs. Därefter lades det ut på ett golv eller annat jämnt underlag för att gro. Efter groningen togs kornet till malttorkan för torkning. Malttorkan bestod av en eldstad, "kölnan", och längre in av två murar med trätak över, där kornet placerades för torkning. Man eldade sakta i "kölnan" som var gjord av sten. Elden fick inte flamma upp utan hölls nerer genom aatt man dränkte vatten över den. Efter ca tre dagar var malten lagom torr och kunde rensas. Avfallet kallades "röösten" och användes till djurfoder.