Minneskors

Minneskors vid korsvägen

Olika sägner förtäljer varför detta kors en gång har rests. Enligt sägen omkom här en så kallad "hejderidare", den tidens skogvaktare, under en svår snöstorm, när han efter ett uppdrag ridit vilse i mörkret. Äldre personer har berättat att man hört skrik från platsen i ovädret, men inte kunnat eller vågat undersöka varifrån skriken kom. Några vägar fanns det inte i området på den tiden. Man fann den omkomne på våren då fåglarna visade vägen till platsen. En annan sägen förtäljer att det skulle varit en gårdfarihandlare som blivit rånad och mördad på platsen.

R0013791Minneskors_hejderiddare

Bild Eva Grip