Munkakällan

Munkakällan

Källan rinner upp vid Munkabobacken. Platsen har fått sitt namn av att en kringvandrande munk under medeltiden har bosatt sig här. Källan var under gamla tider känd för att alltid hålla vatten, även under extremt torra somrar som år 1826. Det berättades att då vandrade kreaturen även från avlägsna trakter hit för att finna vatten. Vid laga skiftet 1835 ville Per Ohlsson helst av allt ha området med Munkakällan för att försäkra sig om att alltid ha tillgång till vatten.