Odlingsrösen

Odlingsrösen i Bönhult

Rösena är minnen från svunna tiders åkerbruk på orten.

Perh Osbeck (Linnés lärjunge) skrev år 1796 "Ingen minns när detta skett eller när stenrösen blivit hopsamlade. Att där varit åkrar i fordom tid är tydligt. Folket säger att det har skett i hackaretiden, men när den tiden började och slutade vet ingen".

Lämningar från Snapphanetiden

Registrerade i fornlämningsregistret.

Enligt sägnen var detta ett tillhåll för snapphanarna.