Oxhornet

Oxhornet (Uroxeurholkningen)

Ett cirka 80 cm långt, 10 cm brett och 10 cm djupt märke i en sten som föreställer ett uroxehorn. Man har endast funnit två sådana urholkningar i Sverige, varav det andra finns lokaliserat i Halland. Platsen har troligen varit kultplats, där man offrade till sina gudar för att få god jaktlycka, god skörd eller god frunktsamhet hos människor och djur. Tidsbestämningen av urholkningen är mycket svår. Enligt en teori härstammar den från Riis- och Wurmsperioderna, alltså för cirka 150 000 år sedan. Enligt en annan teori härstammar den från istiden, som slutade för cirka 9000-14 000 år sedan. Platsen är utmärkt som fornminne.

R0014354Oxhornet

Bild Eva Grip