Pestkyrkogård

Pestkyrkogård i Farhult

Redan på 1500-talet var platsen kyrkojord, men kan ha varit begravningsplats vid farsoter långt tidigare. Området kallades "Horsakroken". Den senaste kungörelsen att Pestkyrkogården skulle användas av Farhults, Långaröds och Önneköps byar kom på 1850-talet. Under seklernas lopp har pest och farsoter drabbat Färs härad. Hela byar har blivit avfolkade genom sjukdomar. Den värsta hemsökelsen var pesten år 1655-1657 som kom i krigets spår. Efter den stod ett hundratal gårdar öde i Färd härad.