Skattekvarnen

Skattekvarnen i Hemmeneköp

Denna kvarn var den enda tullkvarn i Långaröd socken. Kvarnen revs på 1880-talet då Verkeån grävdes om till kanal. Den siste mjälnaren var Nils Olsson. Vattenkvarnar var antingen tullkvarnar (skattebelagda) eller skvaltkvarnar. Valdemar Atterdag (1375-1440) lät tillsätta en kommission för de kvarnar han låtit bygga och därav vet vi att staten redan tidigt tog inkomst av kvarnarna.

Exif_JPEG_PICTURE Exif_JPEG_PICTURE

Bilder Eva Grip