Smörstacken

Smörstacken - Kagarp

Gränssten mellan byarna Jönstorp, Stänkelösa och Rebbetuaröd. Här möts också Gärds och Färs härader. I gamla tider var Smörstacken ett populärt utflyktsmål för folket i bygden.

Exif_JPEG_PICTURE

Bild Eva Grip