Trehäradsgränsen

Trehäradsgränsen

Platsen där gränserna mellan Färds, Gärds och Frosta härader möts. En sten har rests på platsen av Per Persson från Elestorp. Ett stort bokträd, vilken kallades "Kronoboken", stod som gränsmärke. Här samlades byarnas åldermän för att besluta om byarnas angelägenheter. Några meter från den ursprungliga platsen växer idag en ny bok, som härstammar från den gamla "Kronoboken".