Tremarkastenen

Tremarkastenen

En gränssten där gränserna mellan Färs, Gärds och Albo härader möts.