Valvbro Stänkelösa

Valvbro - Stänkelösa

Bron är den bäst bevarade naturstenbron i socknen. På platsen har en av de gamla härvägarna gått fram, vilka sträckte sig från Vä (vid Kristianstad) till Lund.

Exif_JPEG_PICTURE

Bild Eva Grip